Förhållningsregler för dig som medmänniska

För att kunna erbjuda en trygg och säker tjänst både för dig som medmänniska och våra kunder har vi satt ihop följande regler du måste följa när du genomför uppdrag genom Hemstöd.

rätt inställning

Som medmänniska är du den som är Hemstöds ansikte utåt. Genom att behandla alla våra kunder och medmänniskor väl kan vi bli starkare och hjälpa ännu fler.

Det är viktigt att du som medmänniska delar viljan att öka livskvaliteten för de du hjälper. Det är själva fundamentet i att vara en bra medmänniska.

Respektera kunden och
mottagaren.

När ett uppdrag är bestämt ska du
komma på utsatt dag och tid.

Avbokningar ska i normalfallet göras minst 24 h innan bokat uppdrag. Undantaget är självklart sjukdom eller allvarlig händelse.

Vi medmänniskor bemöter alla lika
oavsett kön, etnicitet eller sexuell
läggning.

Du, eller någon i din närhet, får inte ta emot eller låna av kund eller mottagare.

Detta gäller vare sig det gäller pengar eller något annat som har mer än ett ringa värde.

Med ringa värde menas 350 kr under ett år. Fika och enklare förtäring i hemmet är undantaget. Detta gäller både innan, under och efter genomfört uppdrag.

Denna regel finns för att skydda mottagaren från att bli lurad på pengar eller annat av värde och är så viktig att du som medmänniska till och med riskerar vite om du bryter mot detta.  

Som medmänniska får du inte bedriva vård under uppdrag

Hemstöd är inte en vårdgivare och erbjuder inte vård.

Därför får du som medmänniska anlitad genom Hemstöd inte bedriva vård under arbetstid. Akuta händelser är naturligtvis undantagna.

Detta gäller oavsett er utbildning och kompetens.
Det går däremot bra att hjälpa någon med att utföra uppgifter som vården ordinerat (t.ex. hjälpa till med ordinerade gymnastikövningar) men inte utforma gymnastikprogram, ge sprutor, medicin eller på annat sätt bedriva eller ersätta vård.

Tystnadsplikt

Du som medmänniska har tystnadsplikt.

Det betyder att du inte får dela någon information om vare sig kunden eller mottagaren till någon. Det innefattar även information om vem du hjälper och med vad.

Sociala medier

För att dela bilder eller annan media där stödmottagaren kan identifieras krävs separat skriftligt medgivande från denne. Det beror på dataskyddslagen GDPR.

Har du inte skriftlig tillåtelse får du alltså inte dela material på sociala medier där stödmottagaren kan identifieras.

Du får däremot gärna dela information om att du exempelvis är medmänniska, är promenadsällskap med mera så länge inte stödmottagare eller annan person kan identifieras.

Använd gärna följande taggar med dina inlägg:

#Hemstöd på Instagram och @hemstod på Facebook

 

Lön för bekräftade uppdrag

I och med att det inte alltid är klienten själv som betalar för uppdrag måste alla uppdrag vara bekräftade i Hemstöds system.

Först efter att du och kunden godkänt ett uppdrag i hemstöds system, uppdraget har genomförts och du som medmänniska har registrerat det som utfört (i hemstöds system), kan vi betala ut din ersättning.

Därför är det viktigt att alla uppdrag och ändringar registreras i Hemstöds system.

Vilken ersättning du får framgår av varje uppdragsförfrågan

Covid-19

Medmänniskan ska vara försiktig gällande Covid-19.

Vid symptom ska uppdrag avbokas och genomföras först då risk för Covid-19 uteslutits.

Medmänniskor ska använda handsprit precis innan starten och vid behov under uppdrag.

 

Alkohol och berusningsmedel

Medmänniska eller stödmottagare får inte vara påverkad av eller konsumera berusningsmedel (exempelvis alkohol) ihop med mottagaren.

Detta gäller både under och utanför uppdrag och så länge Medmänniskan är registrerad som medmänniska hos Hemstöd.

Känsliga uppgifter

Du som medmänniska får inte få tillgång till bankkonto, kortuppgifter, koder eller annan information som kan användas för att identifiera sig som eller överföra värde från Mottagaren.

I det fall du ändå skulle få tillgång till dessa uppgifter ska du omedelbart informera mottagaren och beställaren om detta så att uppgifterna kan ändras. Du får inte använda uppgifterna.

Start och avslut av uppdrag

Varje uppdrag påbörjas i stödmottagarens hem och du som medmänniska får inte försätta stödmottagaren i en sårbar situation.

När du lämnar mottagaren ska detta ske i dennes hem eller i en annan trygg miljö. Även i det fall tiden för uppdraget tagit slut måste du säkerställa att mottagaren lämnas i en trygg miljö där de klarar sig själva.

Det är du som medmänniska som ansvarar för tidsplaneringen och att uppdraget kan avslutas på ett bra sätt inom uppdragstiden.

Säkra uppdrag

Följ lagar och föreskrifter: Uppdrag som skapas och/eller genomförs ska vara tillåtna enligt vid var tid gällande lagar och föreskrifter, samt även i övrigt lämpa sig för den enskilde Medmänniskan och Mottagaren.

Detta innebär bland annat, men inte begränsat till, att användare inte får överenskomma om och/eller genomföra Uppdrag som innebär farliga moment, arbete med farliga redskap, kemikalier eller tungt arbete.

 

Instagram