Hemstöd och Covid-19

Att anlita Hemstöd under Covid-pandemin

Covid-19 viruset behöver tas i beaktande för vår hälsa. Samtidigt innebär social isolering och minskad fysisk aktivitet också stora hälsorisker.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har till exempel sett att långvarig ensamhet kan bidra till psykisk ohälsa, ofta i form av depression eller ångest och till och med risk för kritiska sjukdomstillstånd och död.
 
Samtidigt bidrar fysisk aktivitet och bra matvanor till minskad risk för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, osteoporos och vissa cancerformer. (Livsmedelsverket)

Vi måste fortsätta att aktivera oss och motverka ensamheten… men på ett säkert sätt.

Träffas utomhus - minska ensamheten hos äldre.

Som tur är finns det mycket man kan göra.

Här är några exempel på vad du kan göra för att träffa människor och få motion – under säkra former.

 • Utvalda personer som hjälper till.
  Hos Hemstöd har oftast medmänniskan bara en eller ett fåtal person de besöker varje dag. Då minskar risken för att överföra smitta mellan olika bostäder.

 • Ta en promenad tillsammans, men utomhus.
  Varför inte bara ta en härlig promenad tillsammans, på säkert avstånd. Det ger både fysisk aktivitet och ett trevligt samtal. Man kan även komplettera med skyddsutrustning.

  Ni kanske stannar till på vägen så att medmänniskan kan gå in i butiken och köpa med de varor som behövs?

  Samtidigt kan man kan sätta sig en stund i den friska luften och titta på folk på behörigt avstånd.

 • Ät en näringsrik måltid tillsammans i det trygga hemmet. Prata och ha det trevligt men på ett säkert avstånd.

Säkra besök

Hos Hemstöd kan du själv bestämma hur du vill ha ditt stöd och vilka skyddsåtgärder ni vill ta.

Anpassa ditt stöd utifrån dina förutsättningar och kom ihåg. Hos Hemstöd kan du bestämma att det är samma person som kommer och de behöver inte åka från dörr till dörr mellan andra personer.
 • Använda skyddsutrustning som munskydd och handskar?
 • Sprita ytor som handtag och bord innan och efter att ni träffats? Det kan medmänniskan hjälpa till med.
 • Sprita händer innan, under och efter uppdrag?
 • Kom alltid ihåg – Stanna hemma vid minsta symptom.

Är det så att man inte alls kan träffas fysiskt finns ändå behovet att prata med någon. Boka upp telefon- eller videosamtal med en medmänniska.

 

Just nu är det extra viktigt att vi tar hand om varandra. Både socialt och fysiskt på ett ansvarsfullt sätt.

Instagram