Om oss

Om oss

Hemstöd

Hemstöds vision är att utrota ofrivillig ensamheten för alla äldre. Ingen ska behöva sitta ensam eller fast i en lägenhet utan möjlighet att komma ut.

Det gör vi genom att länka samman äldre och anhöriga med pensionärer som vill bidra till ett bättre liv, både för dem de hjälper men även för sig själva.
På så sätt kan vi hjälpa så många som möjligt, så säkert och effektivt som möjligt. Hemstöd arbetar aktivt för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.
Hemstöd

Hanna Ajaxon
Marknadsföringsansvarig

Hanna är marknadsförings ansvarig hos Hemstöd med fokus på att skapa medvetenhet och tillväxt. Med strategiska och kreativa tankesätt drivs marknadsföringen framåt för att sprida Hemstöds värderingar och tjänster.

Hemstöd

Astrid Brissman
Sälj/Utvecklingsansvarig

Astrid är en del av ägarkretsen och arbetar som strateg och organisationsutvecklare samt sälj inom Hemstöd. Fokus ligger på att skapa hållbar tillväxt med hjärtat i centrum.

Hemstöd

Jonas Lindahl
VD

Jonas är grundare och VD till Hemstöd. Han arbetar med allt ifrån hur vi ska nå ut till de som behöver hjälp och vill hjälpa till på bästa sätt, till hur vi ska utforma verksamheten så att vi kan hjälpa så många som möjlig

Hemstöd

Utrota ensamheten

Hemstöd är ett initiativ från Jonas Lindahl och drivs genom Hemstöd Förmedling i Sverige AB.
Jonas växte, som så många andra, upp i en mindre stad men började studera på universitetet i en större stad långt borta.
 
Åren har gått och en dag slog det honom. “Föräldrarna blir inte yngre och jag bor så långt ifrån dem att jag inte kommer kunna titta förbi dem så ofta som jag önskar. Det här kan jag inte vara ensam om.”
 
Samtidigt lyfts röster som påtalar problemet med att så många äldre sitter ensamma och att hemtjänst och äldrevård inte hinner med så mycket de önskar. Det måste gå att göra något åt situationen.
 
Idén om Hemstöd tog form och nu har du tillgång till en förmedlingstjänst där man som äldre, eller anhörig till äldre, kan få extra stöd i vardagen. Oavsett om du bor hemma, har eller inte har hemtjänst, bor på särskilt boende eller inom annan äldrevård kan man nu anlita stöd för det lilla extra som gör livet värt att leva.
 
Genom att koppla samman personer som önskar extra stöd med just pensionärer kan vi på Hemstöd göra nytta även för de som utför uppdragen. Att bidra genom Hemstöd är ofta både kul, socialt och man kan känna att man verkligen gör nytta. Samtidigt ger den ekonomiska ersättningen större ekonomisk frihet genom att dryga ut pensionen.
 
Vi på Hemstöd tycker oss hittat en verksamhet som gör nytta för alla våra intressenter. Det gör det extra kul att gå till jobbet varje dag.
 
Häng med du också.
Instagram