Så fungerar Hemstöd

Så fungerar Hemstöd

Hemstöd länkar samman människor

Hemstöd länkar samman människor som har sammanfallande intressen.
Hemstöd innebär vad som ibland kallas “win-win-win”. Alla parter som samverkar i Hemstöd tjänar på det.
 
Medmänniskor får givande uppdrag och kan dryga ut sin pension.
 
Anhöriga kan bättre ta hand som sina äldre närstående.
 

Äldre kan få mer stöd och sällskap i vardagen.

Hemstöd gör samverkan enkel, trygg och effektiv.

Så går det till

Hemstöd är ett system där äldre och deras anhöriga kan hitta medmänniskor som passar dem.
Medmänniskor registrerar sig i Hemstöds system.
 
Anhöriga & äldre kan då hitta, välja och boka de medmänniskor som passar dem.
 
Hemstöd har skapat och driver plattformen, marknadsför, tar hand om administration, kontrollerar utdrag från belastningsregistret, tillhandahåller försäkringar, avtal och på andra sätt ser till att samverkan kan ske på ett enkelt och tryggt sätt.

Bokningar – Så går det till

Bokningar hos Hemstöd sker
i två steg.

Steg 1 – Kontakt – Kostnadsfritt: När en beställare (äldre eller en anhörig) hittat en medmänniska de tror skulle passa gör de en kostnadsfri kontaktförfrågan. Medmänniskan kan då acceptera, önska ändring (ex. tid) eller avböja inbjudan.
 
Då medmänniskan och beställaren hittat en passande tid är mötet/intervjun bokad.
 
Steg 2- Uppdrag: Efter att medmänniskan och beställaren träffats kan beställaren skicka uppdragsförfrågningar.
Är medmänniskan intresserad skapas en bokning.
 
Efter genomfört uppdrag faktureras beställaren och medmänniskan får betalt.
 
Läs mer om hur bokningarna går till under vanliga frågor.

Hitta eller ge stöd redan idag.

Instagram